Home

Due to the CoViD-19 epidemic, the 11th International Francophone Conference on Surveys is postponed to autumn 2021. It will take place from 6 to 8 October 2021!

 

The Université libre de Bruxelles (ULB) will host the 11th International Francophone Conference on Surveys from Wednesday 14 to Friday 16 October 2020 from Wednesday 6 to Friday 8 October 2021, on the Solbosch campus. Tuesday 13 October 2020 Tuesday 5 October 2021 will be devoted to training workshops.

This international scientific meeting is organized since 1997, every two or three years, under the aegis of the French Statistical Society (SFdS). It will bring together researchers and practitioners, from public institutes or private sector, that carry out or use surveys.

The purpose of the 2021 conference in Brussels will be to review the state of practice and research in the various areas of survey and sampling methodology. The topics covered will be varied, focusing on the role of surveys in all data collection methods, as well as their applications in various disciplines such as political and social sciences, marketing, health and life sciences.


De Université libre de Bruxelles (ULB) organiseert, op haar Solbosch campus, van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 oktober 2020 van woensdag 6 tot en met vrijdag 8 oktober 2021, het 11de Internationaal Franstalig Colloquium over Peilingen. Op dinsdag 13 oktober 2020 Op dinsdag 5 oktober 2021 vinden trainingsworkshops plaats.

Deze internationale wetenschappelijke bijeenkomst wordt sinds 1997 om de twee tot drie jaar georganiseerd onder auspiciën van de Franse Vereniging voor Statistiek (SFdS). Het zal onderzoekers en praktijkmensen uit openbare instellingen of uit de privé-sector samenbrengen die enquêtes uitvoeren of gebruiken.

Het doel van het 2021 colloquium in Brussel is het inventariseren van praktijken en onderzoek op diverse gebieden van methodologie van enquêtes en peilingen. De behandelde onderwerpen zullen gevarieerd zijn; naast de rol van enquêtes en peilingen in het scala van methodes voor dataverzameling, komen toepassingen in verschillende disciplines, zoals politieke en sociale wetenschappen, marketing, gezondheidszorg en biowetenschappen aan bod.

Online user: 2