Home

The Université libre de Bruxelles (ULB) will host the 11th International Francophone Conference on Surveys from Wednesday 6 to Friday 8 October 2021, on the Solbosch campus. Monday 4 and Tuesday 5 October 2021 will be devoted to training workshops.

The conference will be held in a "hybrid" format, with a majority of presentations in face-to-face sessions and some presentations given online by speakers who are unable to travel to Brussels. You can register for the conference by opting for either face-to-face or online participation. A refund procedure is available in the case that your face-to-face participation has to be replaced by online participation due to the health situation. 

This international scientific meeting is organized since 1997, every two or three years, under the aegis of the French Statistical Society (SFdS). It will bring together researchers and practitioners, from public institutes or private sector, that carry out or use surveys.

The purpose of the 2021 conference in Brussels will be to review the state of practice and research in the various areas of survey and sampling methodology. The topics covered will be varied, focusing on the role of surveys in all data collection methods, as well as their applications in various disciplines such as political and social sciences, marketing, health and life sciences.


De Université libre de Bruxelles (ULB) organiseert, op haar Solbosch campus, van woensdag 6 tot en met vrijdag 8 oktober 2021, het 11de Internationaal Franstalig Colloquium over Peilingen. Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober 2021 vinden trainingsworkshops plaats.

Het colloquium zal een "hybride" opzet hebben, met een meerderheid van presentaties in persoon, maar ook een bepaald aantal presentaties "op afstand" door sprekers die niet in staat zullen zijn naar Brussel te reizen. U kunt zich inschrijven voor de conferentie door te kiezen voor face-to-face- of online-deelname. Er is een terugbetalingsprocedure voor het geval dat uw face-to-face-deelname moet worden vervangen door online-deelname vanwege de gezondheidssituatie.

Deze internationale wetenschappelijke bijeenkomst wordt sinds 1997 om de twee tot drie jaar georganiseerd onder auspiciën van de Franse Vereniging voor Statistiek (SFdS). Het zal onderzoekers en praktijkmensen uit openbare instellingen of uit de privé-sector samenbrengen die enquêtes uitvoeren of gebruiken.

Het doel van het 2021 colloquium in Brussel is het inventariseren van praktijken en onderzoek op diverse gebieden van methodologie van enquêtes en peilingen. De behandelde onderwerpen zullen gevarieerd zijn; naast de rol van enquêtes en peilingen in het scala van methodes voor dataverzameling, komen toepassingen in verschillende disciplines, zoals politieke en sociale wetenschappen, marketing, gezondheidszorg en biowetenschappen aan bod.

Online user: 1